Om oss

VKS Norge AS – Verdiskapende for våre oppdragsgivere

VKS Norge AS har spisskompetanse innenfor tilskudds og finansieringsordninger. Vi kan hjelpe lag, organisasjoner, foreninger og kommuner med å gjennomføre prosjekter innenfor idrett, kultur, miljø og humanitære prosjekter.

VKS Norge AS kan bidra i hele prosessen eller i enkelte deler innenfor planlegging, Oppfølging og rullering av  tematiske delplaner, prosjektering, tilrettelegging, søking, dokumentasjon, ledelse og evaluering.

VKS Norge AS bistår i utarbeidelse av kvalifikasjongrunnlag for ervervelse i offentlig og privat sektor. Oppfølging samt kvalitetsikring av prosjekter i ulike faser. Høringsinstans i pågående prosjekter.

Hva vi kan tabeller