Nytt aktivitetstilbud for funksjonshemmede på Campus Steinkjer

Gjensidigestiftelsen har støttet prosjektet  ALT ER MULIG I FRIIDRETT  med  350 000 kroner, noe som er svært kjærkomment for å få en god start og gjennomføringskraft. Nord-Trøndelag fylkeskommune er også en svært viktig støttespiller i tillegg til Norges Idrettsforbund. Vi har så langt kjøpt inn fem RaceRunning sykler og er i ferd med å rekruttere nye utøvere.

Les mer her: http://www.idrett.no/krets/nord-trondelag/nyhetsarkiv/Sider/Nytt-aktivitetstilbud-for-funksjonshemmede-på-Campus-Steinkjer.aspx