Sametinget deler ut penger!

Sametingsrådet har til sammen bevilget 55 992 900,- i tilskudd innenfor helse, næring, språk, kulturminnevern, kultur og kunnskap i perioden 13.05 til 19.09 i år. Omtrentlig 25 000 000,- er tildelt feltet kunnskap, herunder tilskudd til samiske barnehager, samisk språkopplæring og utvikling av nye læremidler.

Det skriver Sametinget i en pressemelding.

Les hele nyhetssaken her: http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article10187607.ece