Nytt aktivitetstilbud for funksjonshemmede på Campus Steinkjer

Gjensidigestiftelsen har støttet prosjektet  ALT ER MULIG I FRIIDRETT  med  350 000 kroner, noe som er svært kjærkomment for å få en god start og gjennomføringskraft. Nord-Trøndelag fylkeskommune er også en svært viktig støttespiller i tillegg til Norges Idrettsforbund. Vi har så langt kjøpt inn fem RaceRunning sykler og er i ferd med å rekruttere nye utøvere.

Les mer her: http://www.idrett.no/krets/nord-trondelag/nyhetsarkiv/Sider/Nytt-aktivitetstilbud-for-funksjonshemmede-på-Campus-Steinkjer.aspx

Sametinget deler ut penger!

Sametingsrådet har til sammen bevilget 55 992 900,- i tilskudd innenfor helse, næring, språk, kulturminnevern, kultur og kunnskap i perioden 13.05 til 19.09 i år. Omtrentlig 25 000 000,- er tildelt feltet kunnskap, herunder tilskudd til samiske barnehager, samisk språkopplæring og utvikling av nye læremidler.

Det skriver Sametinget i en pressemelding.

Les hele nyhetssaken her: http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article10187607.ece